A马淑静 发表于 2022-6-9 12:28:14

琉金岁月新房出租,家具家电齐全,可拎包入住

琉金岁月新房出租,家具家电齐全,可拎包入住<br><br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20220609/wx62a176aa5c8b6.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20220609/wx62a176abe4f57.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20220609/wx62a176adcd65f.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20220609/wx62a176afdef9e.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20220609/wx62a176b1c7bbb.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20220609/wx62a176b3ac5de.jpg.jpg

符道海 发表于 2022-6-27 09:51:30

一房一厅吗

麦麦个 发表于 2022-7-1 17:50:13

多少钱一个月

A马淑静 发表于 2022-11-2 13:58:23

私聊

A马淑静 发表于 2022-11-2 13:58:34

大开间

棉2067 发表于 2022-12-12 21:53:38

房子还租吗?多少钱一个月呀?

蓄谋已久 发表于 2023-2-18 19:42:17

请问,多少钱一个月,是一房一厅的嘛

A马淑静 发表于 2023-2-21 11:10:23

出租呀

A马淑静 发表于 2023-2-21 11:10:40

开间,厨房卫生间独立

风衿 发表于 2023-12-16 00:31:10

租出去了吗?多少钱一个月呢?
页: [1]
查看完整版本: 琉金岁月新房出租,家具家电齐全,可拎包入住