T3828 发表于 2022-11-10 12:27:35

出租,海南临高【琉金岁月】50平,南向开间,家具家电齐全,有线电视,无线 ...

出租,海南临高【琉金岁月】50平,南向开间,家具家电齐全,有线电视,无线网络一应俱全,可拎包入住,电话13566771888<br><br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20221110/wx636c7d30347a9.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20221110/wx636c7d329f065.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20221110/wx636c7d360b358.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20221110/wx636c7d38a7aa1.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20221110/wx636c7d3b32e2a.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20221110/wx636c7d3e92c21.jpg.jpg

晴雪 发表于 2022-12-2 08:37:07

租金多少?
页: [1]
查看完整版本: 出租,海南临高【琉金岁月】50平,南向开间,家具家电齐全,有线电视,无线 ...