WANGWENZHENG 发表于 2023-4-11 02:36:54

凭海临江 10栋 112.53平方 新开发商已经接手此小区 房子装修好至今未怎么 ...

凭海临江 10栋 112.53平方 新开发商已经接手此小区房子装修好至今未怎么住 喜欢的联系吧 非诚勿扰<br><br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20230411/wx6434564cbb45e.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20230411/wx643456536f7b1.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20230411/wx6434565ab1bbd.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20230411/wx643456601578f.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20230411/wx6434566666733.jpg.jpg
<br>
https://www.lingaoren.com/source/plugin/xigua_hb/pics/20230411/wx6434566cd4adb.jpg.jpg

盡心盡力 发表于 2023-4-12 12:07:31

多少钱
页: [1]
查看完整版本: 凭海临江 10栋 112.53平方 新开发商已经接手此小区 房子装修好至今未怎么 ...